Ustawa o świadczeniu usług prawniczych na nowe 100-lecia Adwokatury

W 2018 roku przypadła historyczna rocznica 100-lecia powołania polskiego, niezależnego samorządu adwokackiego. Przez cały ubiegły rok obchodziliśmy ten Jubileusz jakże ważny i znaczący dla całej Adwokatury. Świętowaliśmy w różny sposób od zawodów sportowych poprzez konferencje naukowe, koncerty do uroczystej Gali jaka miała miejsce w listopadzie za Zamku Królewskim w Warszawie. Padło przy tej okazji wiele komplementów pod adresem Adwokatury, przesłano miłe adresy ale jak dla mnie zabrakło sprawy najważniejszej; naszego samorządowego „rachunku sumienia” i rzetelnego określenia stanu i pozycji Adwokatury ad 2018/19.

Zabrakło wizji, co można tu i teraz zrobić, by odmienić niekorzystną sytuacje, w jakiej od dłuższego czasu się znajdujemy. Obszarów potrzebnych do aktywnego zaangażowania jest wiele. Stopniowo i racjonalnie musimy je definiować a przede wszystkim z pozytywnym skutkiem rozwiązywać. Adwokatura winna z pozycji komentatora przejść „do ofensywy” tj. proponować i próbować wdrażać dobre rozwiązania legislacyjne, przede wszystkim dla naszych klientów. Temu służy projekt„100/ 100” czy propozycja przygotowania stu własnych, adwokackich pomysłów ustawodawczych. Dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się pomysł przeprowadzenia procesu legislacyjnego mającego w efekcie doprowadzić do przyjęcia przez ustawodawcę nowej ustawy o świadczeniu pomocy prawnej, ustawy, która doprowadzi do profesjonalizacji pomocy prawnej a tym samym wpłynie w sposób istotny na bezpieczeństwo prawne obywateli.

Zespół pod kierunkiem członka NRA adw. Przemysława Rosatiego taki pomysł ustawy opracował. Teraz od nas i naszego zaangażowania zależeć będzie dalszy jego los. Pomysł na tą ustawę to niezależnie od wszystkich ważnych „za”, to również wkład adwokatów w właściwe zdefiniowanie i zracjonalizowanie rynku usług prawnych, a przede wszystkim uporządkowanie tzw. ”dzikiego” rynku usług, przynoszącego społeczeństwu wiele, czasem nieodwracalnych szkód. I w taki sposób powinien ten pomysł zostać zaprezentowany szerokiej opinii publicznej. Zaangażowanie w ten projekt to być może ostatnia szansa na integrację naszego środowiska w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Szansą też, by Adwokatura zaczęła być skuteczna i stała się autentycznym liderem środowisk prawniczych. Gorąco zachęcam nas wszystkich: adwokatów i aplikantów do aktywnego włączenia się w ten projekt, w szczególności do akcji zbierania 100 tysięcy podpisów, niezbędnych do uruchomienia procesu legislacyjnego.

W załączeniu projekt ustawy.

adw. Paweł Gieras

FacebookTwitter